payment-methods-light-1024x196

Bekæmpelse af kakerlakker

Kakerlakker

Kakerlakker er nok det sidste skadedyr, vi ønsker at finde i vores bolig eller virksomhed. Desværre ses kakerlakken oftere og oftere i Danmark.

Kakerlakken er et skadedyr, der finder næring i alt fra indpakninger, læder og plastik til fødevarer og gammelt affald. Det er derfor også et dyr, der har let ved at tilpasse sig dens miljø og leve der i bedste velgående – stik imod dine interesser.

I nyere huse er problemet fra kakerlakkerne begrænsede, da der stilles skarpere krav til tætheden i huse, mens ældre bygninger ofte er opført uden så strenge krav fra byggereglementet. Det betyder så, at skadedyr generelt har lettere adgang dertil.

Kakerlakken er ofte at finde i opvarmede lokaler, da den foretrækker at være i rum med ca. 25 – 33 grader. Desuden er kakerlakken – nok ikke overraskende – en meget uhygiejnisk gæst at få ind i huset. Kakerlakken besørger ofte på de fødevarer, den også indtager – og hvis du tror, det er nok at gemme maden i skabe eller skuffer, må du desværre tro om. Kun ved at ofre tid på at pakke fødevarer grundigt ind i plastik og stærk emballage kan du forhindre de beskidte skadedyr i at bide i dem og efterlade deres afføring.

 

Lister i mørket

Kakerlakken er en sky fjende, der gerne bevæger sig i mørke kroge. Kældre og badeværelser er ideelle, da de også er lidt fugtige, hvilket dyret nyder. Her kan de nemlig – mere uforstyrrede end i boligens øvrige rum – formere sig.

Foruden at formere sig kan kakerlakken øge populationen ved at ”lokke” flere kakerlakker til med duftspor og feromoner, som udskilles fra dens afføring.

 

 

Derfor skal du have professionel hjælp til bekæmpelse af kakerlakker

Det er essentielt, at kakerlakkerne blive udryddet ved første giftforsøg. Ellers er der nemlig risiko for, at de udvikler en resistens over for midlet. Dertil er du nødt til at kende deres rede og opholdssted, så de ikke kan trække sig tilbage og overleve nedkæmpningen.

Få et professionelt skadedyrsservice til udrydde dine kakerlakker. Kontakt os på telefonnummeret 38 79 85 85, skriv en mail til toxin@toxin.dk eller kom forbi på Greve strandvej 16b, 2670 Greve. Så hjælper vi dig fri fra dit problem.

 

Bekæmpelse af kakelakker

 

Hvordan ser kakerlakker ud?

Kakerlakker er insekter som er nært beslægtede med fårekyllinger og græshopper, med ovale, flade kroppe med kraftige ben. Den kakerlak vi ser mest til i Danmark er den tyske, der går under det latinske navn Blattella germanica.

Denne art bliver omkring 12 millimeter lang og er gulbrun i farven med mørke striber på brystskjoldet. Derudover har den veludviklede dækvinger, der dækker hele bagkroppen samt egentlige flyvevinger, som den dog sjældent bruger. En kakerlak skal igennem seks til syv såkaldte nymfestadier, før den kan kaldes for voksen. Disse nymfer er mindre, bredere og mørkere i farven end de voksne.

Ved stuetemperatur kan de tage op til et halv år om at blive voksne, mens de ved 30°C kun skal bruge to måneder. Kakerlakker æder praktisk talt alt hvad de kan få fat i, hvilket gør at de trives mange steder. Det er især i varme områder som varmerør og ovne, man kan finde dem, men også steder som eksempelvis køleskabsmotorer kan virke tiltrækkende for dem, så længe temperaturen ligger mellem 25°C og 30°C.

Derudover er adgang til vand også vigtigt for dem. Kakerlakker optræder sjældent alene, da deres ekskrementer indeholder et stof, som tiltrækker flere kakerlakker. Skadeomfanget for en kakkerlakinfektion er under normale omstændigheder begrænset. De kan dog ødelægge fødevarer ved at æde af det og efterlade ekskrementer i det, som giver en ubehagelig lugt. Dette kan dog give store problemer for eksempelvis restauranter og fødevareproducenter.

Uanset om du bor i København, Roskilde, Hillerød, Helsingør, Slagelse, Roskilde, Køge, Helsingør, Greve, Næstved, københavn, frederiksberg, taastrup, valby, eller en anden by på Sjælland, er vi dine pålidelige partnere inden for skadedyrsbekæmpelse. Kontakt os i dag, og lad os hjælpe dig med at skabe et skadedyrfrit miljø og et trygt hjem eller arbejdsplads. 

De arter vi har i Danmark spreder sjældent smitte, og kan højest give allergi i form af hudirritation og astma.

Vælg en autoriserert virksomhed til skadedyrsbekæmpelsen. Vi har mere end 30 års erfaring i branchen, og kan fjerne problemet giftfrit og miljøvenligt. Udover blot bekæmpelse af kakerlakker, udfører vi også borebille, væggelus bekæmpelse  og bekæmpelse af myrer

Kontakt skadedyrsbekæmpelse nu – vi er landsdækkende og kører ud i døgnets 24 timer. Har du brug for hjælp eller vejledning kan du også bestille en gratis inspektion af din husstand.