Udvanding mod myrer Xtra PROFF, 2 kg

1,090.00 kr. inkl. moms

Udvanding mod myrer Xtra PROFF anvendes til bekæmpelse af myrer ved udvanding langs sokler, på fliser og øvrige overflader, der kan opsuge væsken.
Edialux Xtra bekæmper effektivt myrer på udendørs arealer. Midlet opblandes i vand og vandes ud med vandkande eller sprøjte. Der vandes direkte der, hvor myrernes bo er, eller der hvor myrerne kommer op. Myrerne vil dø efter kontakt med opblandingen.

Varenummer (SKU): udvanding-mod-myrer-xtra-proff-2-kgKategori:

Beskrivelse

Må kun anvendes som insektmiddel mod sort havemyre (Lasius niger) udendørs omkring bygninger.
Må kun anvendes erhvervsmæssigt til udstrøning og udvanding på fast underlag som fliser, terrasser og altaner.
Brugsanvisning
Pakken indeholder 2kg, 20st poser à 100 g. 1 pose blandes op med 10 liter vand. Produktet opløses relativt let, men kan hjælpes på vej ved omrøring.
10 liter opblanding dækker 10-20 m2 – afhængig af underlagets beskaffenhed.
Førstehjælp
Indånding: Bring personen ud i frisk luft og hold vedkommende under opsyn.
Hudkontakt: Vaskes grundigt med vand og sæbe. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.
Øjenkontakt: Fjern eventuelle linser. Skyl med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter.
Indtagelse: Giv personen rigeligt at drikke og hold vedkommende under opsyn. Ved ildebefindende kontaktes læge og emballage medbringes samt fremvises.
Aktivstof: Permethrin 5g/kg (0,5% w/w) ved 20 grader C.