payment-methods-light-1024x196

Edialux Xtra udvanding mod myrer 1 pose til 10 liter vand

80.00 kr. inkl. moms

Tidligere navngivet “Proff Udvanding mod myrer”
Denne effektive myregift blanding bekæmper myrer ved vanding direkte ned i myreboet, eller hvor de kommer op. Myrene vil dø efter kontakt med opblandingen.
Udvanding mod myrer må kun anvendes udendørs og i sikker afstand fra vandmiljøer.

Dosering:

1 pose svarende til 100 gram opløses i 10 liter vandProduktet opløses relativt let, men omrøring anbefales før udvanding10 liter myregift opløsning rækker til 10-20 m2.

Advarsel:
flamme
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)
Undgå udledning til miljøet. (P273)
Udslip opsamles. (P391)
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

SKUedialux-xtra-udvanding-mod-myrer-1-pose-til-10-liter-vandCategory

Relaterede produkter

49.00 kr.
150.00 kr.
129.95 kr.
80.00 kr.